EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.06.25.
04.4/1313-1/2018
Petrovics Juliánusz
7630 Pécs, Rezgő utca 9.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság kiszabása bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra.

Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Petrovics Juliánusz-t (lakcím: 7630 Pécs, Rezgő utca 9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy 04.4/331-4/2018. számú határozatom 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -