EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.06.14.
04.4/970-4/2018
Sárközi Sándor
7631 Pécs, Mester utca 6.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat fatermék elkobzásának elrendeléséről.

Megállapítások: Az erdőgazdálkodó nem biztosította az erdőgazdálkodásából kikerülő faanyag nyomon követhetőségét, a szállított fatermék eredetét, ezért az Ügyfél álltal vásárol faanyag illegális eredetűnek minősült.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Sárközi Sándorral (lakcím: 7631 Pécs, Mester utca 6.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/970-1/2018. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2463 Tordas, Szabadság út 2. címen található telephelyén zár alá helyezett 
7,4 m3 mézgás éger fafajú tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -