EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.05.11.
04.4/955-1/2018
Újvári Péter
8944 Sárhida, Arany János út 23.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság kiszabása bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás regisztrációra.

Megállapítások: Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Újvári Péter-t (lakcím: 8944 Sárhida, Arany János utca 23.) (továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy 04.4/3-6/2018. számú határozatom 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -