EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.05.07.
04.4/844-1/2018
Miki Transz Szállítási és Kereskedelmi Bt.
8400 Ajka, Timföldgyári u. 2079/2 hrsz
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a MIKI TRANS Szállítási és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 8400 Ajka, Timföldgyári u. 2079/2 hrsz.; EUTR technikai azonosító: AA5806391) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, figyelmeztetésben részesítem. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -