EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.04.19.
04.4/549-3/2018
Perneki Ferenc
6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 9/F.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Perneki Ferenc egyéni vállalkozót (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 9/F. EUTR technikai azonosító: AA2972606, Adószám: 43814260-2-23) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. megtiltom a 04.4/549-1/2018. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvhöz tartózó fatermék felvételi lapon 155,2 m3 gyertyán, akác, bükk és kocsánytalan tölgyként jellemzett Horvátországból származó faanyag kereskedelmi forgalomban való értékesítését.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -