EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.04.13.
04.4/728-1/2018
Radocza Ferenc
7213 Szakcs, Dózsa György u. 35.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra.

Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Radocza Ferencet (7213 Szakcs, Dózsa György u. 35.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,
 1. figyelmeztetésben részesítem;
2. felszólítom, amennyiben az elkövetkezőkben is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó tevékenységet végezni, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének a tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -