EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.04.13.
04.4/450-3/2018
Kárpátia Tüzép Tüzelő- és Építőanyag-kereskedelmi Kft.
8100 Várpalota, Dankó Pista u. 14.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kárpátia Tüzép Tüzelő- és Építőanyag-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (8100 Várpalota, Dankó Pista u. 14.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -