EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.03.26.
04.4/487-2/2018
Erdőker Bt.
7522 Kaposújlak, Dózsa György utca 58.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra. Az Ügyfél a tűzifát tömegre értékesítette, azonban a szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanusító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra a mérlegelési jegy.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Erdőker Bt-t (cím:7522 Kaposújlak, Dózsa Gy. u. 58, EUTR technikai azonosító: AA5852291) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem;

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -