EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.03.20.
04.4/83-2/2018
Hegedűs Zoltán
3893 Mogyoróska, Fő út 75.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött inyilatkozat és iratok a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendeletben meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél megszegta a fakitermeléskor hatályos Régi Evt.vhr. 43. § (1) bekezdés h) pontjával előírt szállítási, felhasználási és forgalomba hozatali rendelkezést. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (2)-(3) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Régi Evt. vhr. 43. § (1) bekezdés h) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Hegedűs Zoltán-t (3893 Mogyoróska, Fő út 75.; technikai azonosító szám: AA2189763) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -