EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.03.13.
04.4/341-2/2018
Kovács Tamás
7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 117/A.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapításáról. Fatermék elkobzásának elrendeléséről.

Megállapítások: Az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően a faanyag eredetét, ezzel megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kovács Tamást (7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 117/A.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 566.000,- Ft – azaz ötszázhatvanhatezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/1672-1/2017. számú hatósági jegyzőkönyv és annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján az LME-379 forgalmi rendszámú, MAN típusú tehergépkocsin zárlat alá helyezett 10,32 m3, meghatározóan fűz és szálanként mézgás éger fafajú faanyag elkobzását. Az elkobzott faanyagot az Ügyfélnek a Mecsekerdő Zrt. 7720 Pécsvárad, Ipartelep u. 0/A helyrajzi szám: 1829/2 szám alatti telephelyére kell a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül munkanapon 8 és 18 óra között beszállítani és lerakodni. A beszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal a várható érkezésről az Ügyfélnek értesíteni kell hatóságomat.
3. Megtiltom az Ügyfél lakcímének udvarán zárlat alá vett 19,3 m3, dió, kőris és fűz fafajú faanyag kereskedelmi forgalomba hozatalát.A 04.4/1672-1/2017. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti zárlatot elrendelő végzésben foglalt ideiglenes biztosítási intézkedés jelen határozat jogerőre emelkedésével hatályát veszti. 
4. Felszólítom az Ügyfelet, amennyiben a jövőben faterméket kíván forgalomba hozni, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -