EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.03.09.
04.4/440-1/2018
Kiss László
3825 Rakaca, Petőfi Sándor utca 163.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatostevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem igazolta az ellenőrzés alá vont faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kiss Lászlót (lakcím: 3825 Rakaca, Petőfi Sándor utca 163.; szül. helye és ideje: Sajószentpéter, 1975.02.06., anyja neve: Gujdi Gizella) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 150.000,- Ft – azaz egyszáz-ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, amennyiben az elkövetkezőkben is kíván faanyag kereskedelmi lánc tevékenységet végezni, akkor az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.
3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem erdei faválaszték/tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
- a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
- az erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának, 
- vagy a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII.18.) FM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -