EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.25.
04.4/1837-4/2017
Zsigár György
7212 Kocsola, Kossuth u. 35.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Tevékenység, reklámozás ill. fatermék forgalmazásának, reklámozásának felfüggesztése.

Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél nem küldte el hatóságom részére az ellenőrzés alá vont faanyag szállításához kiállított szállítójegy másolatát, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Zsigár György-t (lakcím: 7212 Kocsola, Kossuth u. 35.; születési hely, ideje: Budapest 08, 1954.07.12.; anyja neve: Rácz Matild Margit) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 550.000 Ft – azaz ötszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
- a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
- az erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII.18.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés szerint, vagy a 6. § (1) –(2) bekezdések szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -