EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.05.
04.4/1665-12/2017
Nyári Dániel
8722 Nemesdéd, Petőfi Sándor utca 11.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felészólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

Megállapítások:  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem küldte el hatóságom részére az ellenőrzéssel érintett  fatermék nyomon követhetőségét biztosító nyilvántartásainak másolatait, valamint a szállítás napjára vonatkozó szállítójegy másolatást, ezzel megsértette a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Ezek alapján hatóságomnak vélelmeznie kell, hogy a faanyag illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 4-6. cikk, Evt 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 4. cokk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nyári Dánielt (cím: 8722 Nemesdéd, Petőfi Sándor utca 11.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 600 000 Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy – amennyiben a jövőben faterméket kíván forgalomba hozni – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget;
3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
- a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
- erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -