EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.05.
04.4/2062-1/2017
Újvári Dávid
8944 Sárhida, Arany János út 23.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra

Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Újvári Dávidot (lakcím: 8944 Sárhida, Arany János út 23., anyja neve: Kolompár Zsuzsanna, születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1992. 10. 05) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy a 04.4/1546-4/2017. számú határozatom 5. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -