EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.05.
04.4/1839-2/2017
Tűzifa.info Kft.
1083 Budapest, Baross utca 13.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Erdővédelmi bírság megállapítása bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra. Tűzifa forgalmazásának, ill. reklámozásának felfüggesztése.

Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, így megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget EUTR regisztrációs kötelezettségének.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés,  Evt. 90/F. § (1) bekezdés.

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tűzifa.info Kft.-t (székhely: 1083 Budapest, Baross utca 103 földszint)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
3. felszólítom, hogy 04.4/1839-1/2017. számú végzésem 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében tűzifa Ügyfél általi forgalomba hozatalát, kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását (ideértve a tuzifa.info, tűzifa.info és a tuzifa2.webnode.hu honlapon megjelenő reklámok megjelentetését is)
- a 3. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
- az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4-6. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és annak megküldéséig,
- erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig,
- az Ügyfél által használt szigorú számadású szállítójegyek faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásának másolatának megküldéséig,
de legalább jelen határozatom kézhezvételétől számított 60 napig felfüggesztem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -