EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2017.12.04.
04.4/1604-3/2017
Asad-Wood Kft.
3871 Méra, Fő út 157.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Erdővédelmi bírság megállapítása.

Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása megegyezett a 04.4/368/2017. számú ellenőrzés során bemutatott nyílvántartással, melyről a 04.4/368-12/2017. számú határozat jogerősen megállapította, hogy nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Asad-Wood Kft.-t (3871 Méra, Fő út 157.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem,
2. 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -