EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.12.10.
4300/1610-6/2019
Szakál László
6080 Szabadszállás, Mátyás király tér 8. fsz. 2A
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Bevétel elkobzásának elrendelése.

Megállapítások: Tilos illegáli fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba hozni (a forgalomba hozó személy kilétét a nyomon követési hiányosságok miatt nem sikerült az eljárás során megállapítani, a fatermék az Ügyfélnél, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőnél, került elsőként megtalálásra a faanyag kereskedelmi láncban).  Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szakál Lászlót (lakcím: 6080 Szabadszállás, Mátyás király tér 8. fsz. 2A) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem, 
2. Elrendelem a 2019. október 26-án keltezett, az Ügyfél és Nyári Viktor között létrejött adásvételi szerződésben foglaltak szerint 27 m3 tűzifa értékesítéséből származó bevétel, azaz 513.000 Ft – ötszáztizenháromezer forint – elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -