EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2017.09.28.
04.4/892-2/2017
JPM-2009 Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 85.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra. Iereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztésének kiterjesztése.

Megállapítások: Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a JPM-2009 Kft. t (1034 Budapest, Bécsi út 85.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
3. 04.4/892-1/2017. számú határozatomban a fatermékekkel kapcsolatban elrendelt kereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztését kiterjesztem a  04.4/892-1/2017. számú határozatban beküldésre kötelezett, az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárása, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszere – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásokat is tartalmazó – dokumentációjának megküldéséig, annak hatóságom általi írásbeli elfogadásáig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -