EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.26.
4300/603-10/2019
Vasi TILIA Kft.
9789 Sé, Móricz Zsigmond út 17.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása. /Tiltás megszűnt a feltételek teljesítésével/

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött bizonylatokból összeálló nyilvántartás (dokumentációs rendszer) – figyelemmel az EUTR rendelet 5. cikkére is – pedig nem felel meg az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem jelentette be  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának megkezdését. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, EUTR vhr. 9-11. §-ban, illetve az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket. Tilos illegáli fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba hozni.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés;  EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §, EUTR vhr. 9-11. §;EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vasi TILIA Kft.-t (székhely: 9789 Sé, Móricz Zsigmond út 17.; adószám:  14200935-2-18; technikai azonosító szám: AA5831412) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig és létrehozásról szóló értesítés hatóságom részére történő megküldéséig,
- erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, az Ügyfél által használt szigorú számadású szállítójegyek sorszámtartományának előírt formában és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -