EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.26.
4300/971-15/2019
Brückner Szabolcs
7300 Komló Mecsekfalui út 19/A.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás és az alapján működtetett naprakész dokumentációs rendszer – figyelemmel az EUTR rendelet 5. cikkére is – nem felelnek meg az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. Az Ügyfél által megküldött az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének dokumentációja (DDS) nem felel meg az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában előírtaknak. Az Ügyfél által megküldtött 2019. évi készletnyilvántartását nem felelt meg az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdésen előírtaknak. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Nyilvántartásomat megvizsgálva megállapítottam, hogy az Ügyfél nem az előírásoknak megfelelően jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés;EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b), c) pont;EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Brückner Szabolcs egyéni vállalkozót (cím: 7300 Komló Mecsekfalui út 19/A.; adószám: 58639014-1-22; erdőgazdálkodói kód: 6001755) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Kötelezem az Ügyfelet, hogy 
- az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban EUTR rendelet) 4., 5., 6. cikkében és erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt erdei faválasztékra (letermelés, feldolgozás, készletezés, értékesítés, felhasználás, kiszállítás, mértékegységek és átváltási tényezők) kiterjedő kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárását, illetve ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerét (DDS) 2019. szeptember 23-től, valamint 
- az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti (erdőrészletenkénti) bontásban történő kimutatását 
a határozatom véglegessé válásától számított 15 napon belül küldje meg.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -