EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.22.
4300/1419-5/2019
HAMUHÁZA Szaktanácsadó, Szolgáltató és Termelő Kft
7915 Szentegát, Hamuháza 1.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat erdővédelmi bírság kiszabásáról.

Megállapítások: Az érintett fatermékek első magyarországi forgalomba hozója az Ügyfél volt, ezért az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján a szállítás során a származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentumok és az exportőri nyilatkozat rendelkezésre állása biztosításának, a szállítmányt történő kísérésének kötelezettsége őt terhelte. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a HAMUHÁZA Szaktanácsadó, Szolgáltató és Termelő Kft.-t (székhely: 7915 Szentegát, Hamuháza 1., technikai azonosítószám: AA3447110, adószám: 13456528-2-02)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem,
2. kötelezem, hogy küldje meg a fatermékeinek szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR FMr.) 8. § (3) bekezdése szerinti, az Ügyfél erdei faválasztékainak 
• 2019. év első napja szerinti nyitó, valamint 
• a jelen határozat kézhezvételének napjára (fordulónap) vonatkozó 
készletadatait fafajonként, választékonként, telephelyi bontásban a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -