EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.21.
4300/1588-5/2019
MI.MI TEAM Kft.
2000 Szentendre, Szatmári utca 29.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél az ellenőrzés során nem tudta bemutatni a vásárolt/értékesített fatermékekről, ill. azok eladóiról/vevőiről vezetett nyilvántartást (dokumentációs rendszer), nyilatkozata szerint nem is vezet ilyet. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), valamint az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok 2019. év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, ezzel elmulasztotta a nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR Korm.r. 3.§ (2) bekezdés;  EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés; EUTR FMr. 2-4. § és 10. §;

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a MI.MI TEAM Kft.-t (székhely: 2000 Szentendre, Szatmári utca 29.; adószám: 12459724-2-13; EUTR technikai azonosító szám: AA5845754) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -