EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.15.
4300/1629-1/2019
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.sz.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.sz.; adószám: 11009429-2-02; EUTR technikai azonosító: AA0016995)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -