EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.05.
4300/1507-2/2019
Pózvék és Társa Kft.
8773 Kacorlak, Zrínyi Miklós út 18.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat bevétel elkobzásról

Megállapítások: Az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, EUTR rendelet 2. cikk h) pont, Evt. 5. § 30. pont, Evt. 90/A. § (1) bekezdéseire figyelemmel megállapítottam, hogy a Murakeresztúr 076 hrsz.-ú földrészletről 2017-ben az Ügyfél által kitermelt fatermékek illegális kitermelésből származnak, így azokat az Ügyfél illegálisan hozta forgalomba, piaci szereplőként.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva, a Pózvék és Társa Kft.-től (székhely: 8773 Kacorlak, Zrínyi Miklós út 18.; EUTR technikai azonosító szám: AA5840377; adószám: 23410307-2-20) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőtől 
1. elrendelem a Murakeresztúr 076 hrsz.-ú földrészletről az Ügyfél által letermelt és a HACKGUT TRANS Kft.-nek (székhely: 8912 Nagypáli, Honfoglalás útja 6.; adószám: 24655714-2-20; EUTR technikai azonosító: AA5871944) valamint a VASI DARU Raklapgyártó Kft.-nek (székhely: 9821 Hegyhátszentpéter, külterület 029/14.; adószám: 14623240-2-18; EUTR technikai azonosító: AA5829745) értékesített, illegális eredetűnek minősülő – indokoló részben részletezett mennyiségű – fatermék forgalomba hozatalából származó
28 973 466 ,- Ft – azaz huszonnyolcmillió-kilencszázhetvenháromezer-négyszázhatvanhat forint – bevétel elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Igen