EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.05.
4300/1139-4/2019
Gaál Holz Kft.
9781 Egyházashollós, Petőfi u. 3
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

Megállapítások: Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során elismerte, hogy az ellenőrzött telephely vonatkozásában nem vezet naprakész dokumentációs rendszert (nyilvántartást) az általa vásárolt és értékesített faanyagokra vonatkozóan. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait) és az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok 2019. év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR Korm.r. 3. § (2) bekezdés; EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gaál Holz Kft.-t (9781 Egyházashollós, Petőfi u. 3.; adószám: 13390466-2-18; EUTR technikai azonosító szám: AA5846799) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -