Az Erdészeti Igazgatóság a fenntarthatósági elvek garanciája az erdőben!

Az erdészeti igazgatás küldetése, hogy érdekegyensúlyt biztosítson a magán és közérdek között az erdő-földhasználatban, a mindenkori társadalmi viszonyoknak megfelelően a tartamosság (fenntarthatóság) és a biológiai sokféleség növelésének jegyében.

„Az erdő van, volt és lesz! A fák ledőlnek, de a gyökerek szívják már az új sarj táplálékát, álmodják már az új hajtást, és a csírák mélyén már új erdők susognak. A fából tűz lesz, otthonok melege, út lesz és távolság a szekér-kerekek robogásában, játék a gyermekek kezében és szívében, szerszám és kisteknő, munka lesz, asztal s rajta kenyér, kitárt kapu és ringó bölcső, papír és könyv, harangláb és koporsó lesz belőle egy másik világ ismeretlen messzeségének nyugodalmas csónakja. A fák dőlnek és újranőnek. Élt, millió levelével susogott, árnyékot adott a vadaknak, fészket tartott a madaraknak, és odvában talán fényes szemű mókusok laktak - ez a dolgok rendje.”

(Fekete István)

Az Erdészeti Igazgatóság az erdőgazdálkodás hatósági, támogatási és tervezési (szabályozási) feladatai mellett az erdészeti igazgatás központi szerveként igen szerteágazó feladatokat lát el, melyet szervezeti felépítése és a később részletezett kapcsolatrendszere is szemléltet.

Az erdőre gyakorolt hatása és ügyszámaránya tekintetében 4 tevékenységét érdemes kiemelni:

 • Körzeti erdőtervezés koordinálása. Az erdőtervezés lényege, hogy az erdőgazdálkodók fakitermelési lehetőségei és felújítási módjai térben is időben szabályozottan, hosszú távon fenntarthatóan, a közérdekkel összehangoltan és szakszerűen kerüljenek meghatározásra.
 • Az erdőterv szerinti gazdálkodás (fakitermelések, erdőfelújítások, ápolások) ellenőrzési tevékenységének szakmai felügyelete.
 • Másodfokú ügyek intézése, szakhatósági tevékenység (ez a legnagyobb ügyszámú feladat).
 • Nemzeti és Európai Uniós támogatási feladatok kezelése.

 

Irányítási feladatok

Szakmailag irányítja, felügyeli és összehangolja a megyei kormányhivatalok földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályai erdészeti hatósági, erdőtervezési, támogatási és igazgatási munkáit. Szabályozza a terepi felvételek, adatgyűjtések és ellenőrzések rendjét, ehhez iránymutatásokat, segédleteket, útmutatókat és nyomtatványokat, valamint határidőkkel és felelősökkel ellátott éves erdészeti feladattervet állít össze.

Rendszeres beszámoltatások mellett 2-3 havonta a szakterületi vezetőknek értekezleteket tart.

 

Ellenőrzési feladatok

Éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi a megyei kormányhivatal földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályai erdészeti hatósági és támogatásokhoz kapcsolódó feladatainak végrehajtását.

Jellemző ellenőrzési tevékenységek:

 • Az erdő felújításokhoz és erdő igénybevételekhez (termelésből való kivonás, beruházások) kapcsolódó hatósági eljárások ellenőrzése, szükség esetén felügyeleti eljárások megindítása.
 • Körzeti erdőtervezés terepi munkáinak, egyeztetési munkáinak ellenőrzése. Részvétel a tervezés előzetes és részletszintű tárgyalásain.
 • A körzeti erdőtervezés lezárása során a kapcsolódó Natura 2000 elővizsgálati dokumentációk teljes körű ellenőrzése.
 • Az erdészeti térképezés földmérés és térképészet szakmai előírásai érvényesülésének ellenőrzése.
 • Erdészeti támogatási jogcímekhez (erdő környezetvédelmi, erdőtelepítési, Natura 2000 hálózatba tartozó erdők, stb. támogatása) kapcsolódó kötelező arányú terepi ellenőrzések.

 

Nyilvántartási feladatok

Az ún. Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer (ESZIR) segítségével működteti az Országos Erdőállomány Adattárat, mely a következő adatokat tartalmazza:

 • az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodói kódját (azonosító)
 • az erdőgazdálkodás során betartandó, az erdészeti hatóság határozatában megállapított előírásokat
 • körzeti erdőterv adatait, pl.: erdőrészletek azonosítóját, területét, rendeltetéseit és üzemmódját, természetességi állapotát, javasolt erdőfelújítási feladatokat és fakitermelési lehetőségeket, védett természeti területen a védelemhez szükséges javaslatokat, az erdészeti nyilvántartási térképeket  stb.
 • jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési tervek adatait
 • bejelentett erdőgazdálkodási tevékenységek adatait
 • az erdőben elvégzett egyes erdőgazdálkodási tevékenységek adatait

Üzemelteti, felügyeli és vezeti:

 • az erdőgazdálkodói nyilvántartást,
 • az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,
 • az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást (erdei kilátó, tűzrakóhely, erdei bútor garnitúra, védőház, stb.),
 • az erdei lovaglásra és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,
 • az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról szóló nyilvántartást,
 • a földalatti (szarvas)gomba gyűjtésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről, valamint a részükre kiadott tanúsítványról és gyűjtési naplóról szóló nyilvántartást,
 • az Országos Erdőkár Nyilvántartást.

 

Egyéb feladatok

Véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket, szükség esetén jogszabály módosítást kezdeményez.

Széles körben szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, a megyei kormányhivatalok földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályai és a saját tevékenysége során keletkezett adatokat.

Ügyfélszolgálati megkeresésekre válaszol, illetékesnek továbbít, felvilágosít, tájékoztató anyagot készít.

Az Országos Erdőállomány Adattár adatainak felhasználásával lekérdezéseket, elemzéseket készít, az ágazati döntés-előkészítéshez folyamatosan elemzi az erdőgazdálkodási tevékenységet.

Koordinálja az erdők egészségi állapotának felmérését és működteti az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszert (EMMRE).

Összefogja az erdőkárok csökkentéséhez, megelőzéséhez szükséges erdővédelmi intézkedéseket.

Tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a társadalomnak az erdő sokszínű szolgáltatásaival szemben támasztott igényeit minél magasabb színvonalon ki tudja szolgálni. Támogatóan együttműködik a Bejárható Magyarország Kormányprogram hatékony végrehajtása érdekében az érintett szervezetekkel. Közreműködésével elősegíti az országos és a térségi területfejlesztéshez kapcsolódó tervezéseknél az ágazatpolitikai célok érvényesülését.

 

Együttműködések, belső és külső kapcsolatrendszer

A NÉBIH-en belüli kapcsolatok:

 • Elnöki titkárság - honlap aktualizálása
 • Földművelésügyi Igazgatóság - zárttéri vadtartás
 • Informatikai Igazgatóság - üzemeltetés, fejlesztés, informatikai beruházások
 • Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság - jogértelmezések, határozott időre kinevezett kollégák szerződései; Megyei Kormányhivatallal kötött egyedi megállapodás, stb.
 • Költségvetési Igazgatóság - delegált feladatok elszámolása, számlázási és beszerzési ügyek
 • Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály
 • Ügyfélszolgálat - egyedi ügyfél megkeresések megválaszolása
 • Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság


A teljesség igény nélkül az Erdészeti Igazgatóság az alábbi intézményekkel, szervezetekkel áll kapcsolatban:

 • Erdészeti társadalmi és civil szervezetek (MEGOSZ, FAGOSZ, MERD)- támogatások társadalmi egyeztetése, módosítási igények megvitatása, adatszolgáltatás
 • NAIK ERTI  - EMMRE tevékenység
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya - támogatott erdőterületek MePAR lehatárolása, adatbeszerzés
 • Központi Statisztikai Hivatal - adatszolgáltatás, adatszolgáltató
 • Magyar Természetjáró Szövetség - Bejárható Magyarország Program megvalósítása
 • Miniszterelnökség, Államkincstár - átruházott feladatok ellátása, elszámolása, felügyelete, adatszolgáltatás
 • A 22 állami erdészeti társaság - adat- és egyéb szolgáltatás, közjóléti fejlesztési tervek készítése
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Klímapolitikai Főosztály - kiotói jelentés
 • NKP kft. - adatbeszerzés
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem - szakszemélyzet képzése
 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki- és Faipari mérnöki karok - EMMRE tevékenység, erdőmérnök hallgatók képzése, adatszolgáltatás
 • Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség - szakhatóságként
 • Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSz) - kiotói jelentés
 • Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet - Országos Területrendezési Terv felülvizsgálat
 • FM Agrár Fejlesztési Főosztály - támogatási rendeletek szakmai egyeztetése
 • FM Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály - rendeletek szakmai egyeztetése, elemzés, adatszolgáltatás, véleményezés, EMMRE
 • FM Természetmegőrzési Főosztály - körzeti erdőtervezés, Natura 2000 hálózatba tartozó erdők támogatása
   

Külföldi szervezetek, intézmények:

 • Statisztika és kiotói jelentés témakörben:

ENSZ FAO, ENSZ UNFCCC (Klímaváltozási Keretegyezmény Titkársága), EUROSTAT (Európai Közösségek Statisztikai Hivatala), MCFPE (az európai szakminiszterek konferenciája), OECD titkárság

 • Erdőtűz témakörében az:

EU COM DG AGRI (az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága)

EU COM DG ENV (az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága)

EU COM DG Joint Research Center, (az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja)

US Forest Service (Egyesült Államok Erdészeti Szolgálata)

 • Nemzetközi erdészeti kommunikáció témakörében:

FCN - Erdészeti Kommunikátori Hálózat (Forest Communicators’ Network)

 • Erdőleltározás témakörben:

COST - projektek (jelenleg a projektnek DIABOLO az azonosító neve)

E-Forest – erdőleltározás (European-Forest: egy szakmai tömörülés az EU felé való közös erdőleltáros adatszolgáltatásra)

ENFIN - erdőleltározás

 

Osztályok
 

Erdőleltározási, Erdővédelmi és Szabályozási Osztály

A szisztematikus erdőleltározás keretén belül végzi az érintett mintaterületek faállomány felvételezését, térinformatikai környezetbe való adatrögzítését, melynek során az Adattárban nem szereplő paramétereken túlmenően olyan további adatokkal szolgál, mint pl.: egyéb fás területek (OWL), álló és fekvő holtfa, vadkárra vonatkozó információ, stb. A gyűjtött adatok mind a hazai mind a nemzetközi gyakorlatban felhasználásra kerülnek.

Éghajlatváltozási monitoring keretén belül a klímaváltozás erdőállományra gyakorolt hatását, hatásának csökkentését és az erdőgazdálkodási vonzatait vizsgálják.

Az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENyR) keretén belül a rendszer üzemeltetését, fejlesztését továbbá a jogosult erdészeti szakszemélyzettől negyedévente beérkező kárbejelentő lapok feldolgozását és az így nyert információ terjesztését látják el. Az OENyR rendszer keretén belül az erdőket érintő zárlati károsítók felderítését illetve szélesebb felderítésének koordinálását végzik.

További tevékenység az EMMRE teljes rendszerének felügyelete, koordinálása, az intézményi kommunikáció összefogása, a belső fejlesztésekben, valamint számos hazai és nemzetközi projektben való részvétel.


Erdőtervezési és Természetvédelmi Osztály

Irányítja, koordinálja a kormányhivatalok földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályainak körzeti erdőtervek készítéséhez kapcsolódó előkészítő, terepi és feldolgozási munkáit. Évente kb. 13-15 erdőtervezési körzetre vonatkozóan összeállítja a körzeti erdőgazdálkodási és tervezési szabályokról szóló miniszteri rendelet tartalmára vonatkozó javaslatokat. Gondoskodik a tervkészítés jogszabályban foglalt eljárásrendjének betartásáról, a körzeti erdőtervek jóváhagyásáról. Az EU csatlakozás óta kiemelt feladata a Natura 2000 hálózatba tartozó területekre vonatkozó szabályozás érvényesítése az erdőtervezés során.

Az erdő közcélú - miden állampolgár számára elérhető - szolgáltatásainak minőségi fejlesztése érdekében részt vesz az erdő közjóléti hasznosítását segítő szabályozások megalkotásában, a körzeti erdőtervezéshez kapcsolódóan közjóléti fejlesztési terveket készít. Koordinálja az ország összes erdejében lévő közjóléti berendezések és létesítmények nyilvántartását.


Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

A részleg adatszolgáltatási és térképészeti valamint üzemeltetési feladatokat lát el. A Hivatalon belüli felhasználóknak, illetve külső megkeresés alapján ügyfeleknek (erdőgazdálkodók, egyetemek, kutatóintézetek, önkormányzatok stb.) teljesíti adatszolgáltatást az Adattárból. Az osztály munkatársai kapcsolatot tartanak a hatósági munkák alapadatainak forráscégeivel, (FÖMI, NKP kft.) koordinálják a beszerzéseket, és előkészített ingatlan-nyilvántartási térképeket és ortofotókat szolgáltatnak a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságainak. Az ott elkészült térképeket ellenőrzik, és az erdészeti igazgatóságok résztérképeiből országos térképeket állítanak össze. Különböző belső nyomtatványokat szolgáltatnak a hatósági munkavégzéshez, erdőtervekhez. Aktualizálják a NÉBIH honlapon megjelenő erdészeti vonatkozású cikkeket, információkat, térképeket. Ezen felül a teljes igazgatóság zökkenőmentes informatikai működéséért és annak megújításáért felelnek.


Erdőfelügyeleti és Erdővédelmi Szolgálati Osztály

Irányítja, felügyeli és összehangolja az erdészeti hatósági és igazgatási munkával kapcsolatos terepi felvételek és ellenőrzések rendjét. Hatósági jogkörénél fogva a haszonbérleti szerződés megkötése esetén az NFA részére kiadja az erdészeti hatósági hozzájárulást. Részt vesz az erdőtűz információs rendszer működtetésben, javaslatot tesz országos tűzgyújtási tilalom elrendelésére, gondoskodik az erdészeti jogosult szakszemélyzet részére igazolvány és szolgálati jelvény beszerzéséről és nyilvántartásáról, az erdészeti hatósági- igazgatási tevékenységet végző személyek részére igazolvány, szolgálati jelvény és egyenruha beszerzéséről.


Pályázatkezelési és Támogatási Osztály

A 2007-2014-es költségvetési időszakhoz illetve a Vidékfejlesztési Programhoz kötődő támogatási jogcímekkel, pályázati felhívásokkal kapcsolatosan végrehajtandó feladatokat a Miniszterelnökség határozza meg a NÉBIH számára. Ez alapján a NÉBIH kérelemkezelési és helyszíni ellenőrzési feladatokat egyaránt elláthat.

Statisztikai és Elemzési Osztály

A részleg legfőbb feladata az erdőgazdálkodás és a faipar adatainak gyűjtése, feldolgozása és publikálása, valamint az Adattár működésének felügyelete. Ennek keretében a jogszabályoknak és a felhasználói igényeknek megfelelő fejlesztését végzi, ügyelve annak integritására. Az Adattárra épülő, az országos erdészeti igazgatást, pályázatkezelést kiszolgáló szabályzó, és ellenőrzött adatgyűjtést lehetővé tevő programrendszert fejleszti és üzemelteti. Tevékenyen részt vesz a felhasználók tájékoztatásában, a programkezelés segítésében, hibaelhárítást végez, monitorozza az adatbázis tevékenységet, szükség esetén intézkedik. Elemzési tevékenysége révén az Adattárból kinyerhető információk használatához segítséget nyújt, eszközöket készít hozzá. Erdészeti, igazgatási tanácsaival hozzájárul a szakmai szabályzórendszer kialakításához, hangolásához.

Elkészíti az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye és a Kiotói Jegyzőkönyv számára az ország évenkénti üvegházgáz-leltárainak erdészeti részét, foglalkozik az erdőgazdálkodás környezeti hatásaival is.

A másodfokú erdészeti hatósági feladatokat 2017. január 1-től a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztálya látja el.

 

Elérhetőségek
 

 

Cím:

Levelezési cím:

1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.

1370 Budapest Pf.: 345.

 

Telefon:

Fax:

+36-1/3743-201

+36-1/3743-206

E-mail:

erdeszet@nebih.gov.hu

 

Igazgató
WISNOVSZKY KÁROLY
E-mail: wisnovszkyk@nebih.gov.hu

06-1/3743-201

Titkárság
ANGYALNÉ SZABÓ ILONA titkárnő
E-mail: angyalnei@nebih.gov.hu

06-1/3743-201

 

 

Erdőfelügyeleti és Erdővédelmi Szolgálati Osztály
Dr. NAGY DÁNIEL osztályvezető, igazgatóhelyettes
E-mail: nagyda@nebih.gov.hu

 

Erdőleltározási, Erdővédelmi és Szabályozási Osztály
KOLOZS LÁSZLÓ osztályvezető
E-mail: kolozsl@nebih.gov.hu

06-1/3743-220

Nyilvántartási és Térképészeti Osztály
SZABÓ SZABOLCS osztályvezető
E-mail: szabosz@nebih.gov.hu

06-1/3743-250

Statisztikai és Elemzési Osztály
DÉZSMA GYÖRGY osztályvezető
E-mail: dezsmagy@nebih.gov.hu

06-1/3743-258

Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
NAGY JÓZSEF osztályvezető
E-mail: nagyjo@nebih.gov.hu

06-1/3743-270

Erdőtervezési és Természetvédelmi Osztály
CZIROK ISTVÁN osztályvezető, igazgatóhelyettes
E-mail: cziroki@nebih.gov.hu

06-1/3743-221

 

Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályai