Vissza

Parlagfű elleni hatósági tevékenység külterületen

Parlagfű elleni hatósági tevékenység külterületen

Parlagfű elleni hatósági tevékenység külterületen

Helyszíni ellenőrzés menete:

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzés elvégzésére külterületen a körzeti földhivatal jogosult. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető.

A földhivatal minden év június 30-át követően hivatalból – ellenőrzési terv alapján –, vagy bejelentés alapján végez helyszíni ellenőrzést a külterületeken.

Amennyiben a földhivatal munkatársa a helyszíni ellenőrzés során megállapítja a parlagfű fertőzést, jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a közérdekű védekezés eljárásához rendszeresített elektronikai eszközzel rögzíti a fertőzött terület főbb töréspontjának koordinátáit és a parlagfű foltra vonatkozó további jellemzőket.

A koordinátákat térképre vetítve történik az ingatlan beazonosítása. A földhivatal a helyszínen rögzített adatokat kiegészíti a földhasználóra vonatkozó adatokkal és elektronikus jegyzőkönyv formában továbbítja a növény és talajvédelmi feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kh) részére, amelyek jogosultak a további eljárás lefolytatásra.

Az elmúlt években helikopterrel is végeztek a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket. Az ellenőrzéseken a földhivatalok és a Kh munkatársai közösen vettek részt. Azonban a repülések megkezdése előtt a sajtón keresztül megtörtént a lakosság tájékoztatása a helyszíni ellenőrzésről, ezzel biztosítva lehetőséget a földhasználóknak, hogy elvégezhessék a parlagfű mentesítést. A helyszíni ellenőrzéseket követően a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően a hatósági eljárások is megindultak.

 

Közérdekű védekezés elrendelése

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet [221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet] értelmében a közérdekű védekezést külterületen a Kh rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is nyilvánosságra hozható. Nem kerül sor a közérdekű védekezés elrendelésére abban az esetben, ha az ingatlanon a kultúrnövény tőszáma meghaladja az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át.

 

Ügyfél értesítése

A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a Kh értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy ügyében 8 napon belül észrevételt tehet.

 

A közérdekű védekezés végrehajtása

A hatóság által elrendelt közérdekű védekezést a Kh által megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének.

 

A növényvédelmi bírság kiszabása

Bírság kiszabására a Kh jogosult. A Tv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint első sorban a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg.

Amennyiben 3 éven belül több alkalommal  sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

 

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A Kh végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, melyek magukban foglalják:

  • a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),
  • a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre),
  • az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget,
  • a Kh-nak a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségét.

A fellebbezési eljárás

A Kh által első fokon hozott közérdekű védekezést elrendelő határozat, a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségekről szóló végzés és a növényvédelmi bírság határozat esetében is másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága jár el.

A fellebbezési eljárás díja

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés jogorvoslati eljárás díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint.

Az első fokú közigazgatási végzés ellen benyújtott fellebbezés jogorvoslati eljárás díja 5 000 forint.

 


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása
2018. február 5, hétfő

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása

Növényvédelemben felhasználható nem engedélyköteles termékek a környezettudatos felhasználók részére
2018. január 9, kedd

Növényvédelemben felhasználható nem engedélyköteles termékek a környezettudatos felhasználók részére

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Meghívó az Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXIV.) című konferenciára
2017. november 17, péntek

Meghívó az Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXIV.) című konferenciára

Anyatelep létesítése és fenntartása
2017. november 7, kedd

Anyatelep létesítése és fenntartása

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre
2017. augusztus 24, csütörtök

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2017. július 24, hétfő

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Oxifluorfen hatóanyagú készítmények visszavonása
2017. július 7, péntek

Oxifluorfen hatóanyagú készítmények visszavonása

Zöldítéskor ügyeljünk a beporzó rovarokra!
2017. május 15, hétfő

Zöldítéskor ügyeljünk a beporzó rovarokra!

Módosult a cimoxanil hatóanyag tartalmú gombaölő permetezőszerek felhaszmálhatósága
2017. április 28, péntek

Módosult a cimoxanil hatóanyag tartalmú gombaölő permetezőszerek felhaszmálhatósága

Pyranica 20 WP atka- és rovarölő permetezőszer engedélyokiratának módosítása
2017. április 28, péntek

Pyranica 20 WP atka- és rovarölő permetezőszer engedélyokiratának módosítása

Fontos határidő közeledik az anyagok és keverékek osztályozásában, címkézésében és csomagolásában
2017. április 11, kedd

Fontos határidő közeledik az anyagok és keverékek osztályozásában, címkézésében és csomagolásában

A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról
2017. február 16, csütörtök

A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok
2017. január 30, hétfő

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok

Szervezeti változások az erdészeti és energetikai szaporítóanyag felügyeleti rendszerben
2017. január 17, kedd

Szervezeti változások az erdészeti és energetikai szaporítóanyag felügyeleti rendszerben

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában
2017. január 12, csütörtök

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában