EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.30
6100/90-19/2020
SALIX-LIGNUM Kft
2030 Érd, Tolmács utca 15.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / felszólítás korrekciós intézkedés megtételére

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségét. Az Ügyfél által bemutatott dokumentumok és az általa adott nyilatkozatok nem felelnek meg az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak. Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2018, 2019. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba helyezett (eladott) faanyag eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy illegális kitermelésből származik.  Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) és (4) bekezdések szerinti bejelentési kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (3); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (2) és (3); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR r. 4. cikk (1); Evt. 90/F. § (1) és (4); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a SALIX LIGNUM Kft. -t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki a nyilvántartásba be nem jelentett, faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységei és telephelyei tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel az Ügyfelet, és kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül – az indokoló részben feltárt hibákat, hiányosságokat – javítsa ki és küldje meg az Ügyfél által alkalmazott, kijavított, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének leírását (továbbiakban: DDS).

Jogorvoslati eljárás folyamatban :