EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.30
6100/928-5/2020
Balogh Dániel
7212 Kocsola, Hunyadi utca 86
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítésére / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (4); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Balogh Dániel egyéni vállalkozóként nyilvántartott személyt (továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Kötelezem az Ügyfelet, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat érintő változás-bejelentési kötelezettségének tegyen eleget
a) az adószáma megszűnése tekintetében,
b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma változása tekintetében,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését – ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását – megtiltom
a) erdei faválaszték szállításához 2019. január 1-től kötelezően alkalmazandó, új típusú szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
b)    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: