EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.14
6100/132-14/2020
Földimre Kft
8134 Mátyásdomb, Petőfi S. utca 1.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása/ bevétel elkobzás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, erdei faválasztékainak az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti,  az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél a fatermékeket nem vonta ki a forgalomból, nem hívta vissza és a megtett intézkedéseiről sem tájékoztatta az erdészeti hatóságot, ezzel megsértette az Evt. 90/A § (7) bekezdés f) pont szerinti kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. és 10. §.; EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A § (7) bekezdés f); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Földimre Mezőgazdasági Kft-t (továbbiakban: Ügyfél)
1.     200.000- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem,
2.    elrendelem az Ügyfél által kibocsátott, LN5SA 3356156, LN5SA 3356157, LN5SA 3356158, LN5SA 3356161, LN5SA 3356162, LN5SA 3356163, LN5SA 3356165, LN5SA 3356166, LN5SA 3356169, LN5SA 3356184, LN5SA 3356186 sorszámú számlák alapján értékesített erdei faválasztékokból származó bevételből, 4 546 230 Ft. – azaz négymillió-ötszáznegyvenhatezer-kétszázharminc forint elkobzását, határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.
3.   kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül az Ügyfél tegyen eleget az alábbi kötelezettségeknek;
3.1. erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó szigorú számadású szállítójegyek sorszám-tartományának előírt formában és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentése,
3.2. a határozat kézhezvétele napja szerinti fatermék készlet adatok megküldése hatóságom részére a telephelyén található fafajok és fatermék választékok vonatkozásában.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :