EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.03
6100/429-7/2020
Dányi János
3815 Rakaca, Petőfi út 55.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra 

Megállapítások : Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy az illegális kitermelésből származik.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem alkalmaz szállítójegyet, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (1) ; Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Dányi Jánost (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy amennyiben faanyag kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban