EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.28
6100/646-1/2020.
Lucifer 2002. Kft.
1083 Budapest, Práter utca 59.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások : A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90/F. § (1) ; EUTR FMr. 2-4. §;

Döntés rendelkez ő része :  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Lucifer 2002. Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

1. 150 000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget aképp, hogy a FELIR regisztrációját módosítsa faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység felvételével, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom

o a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység felvételével történő módosításáig, 
o  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :