EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.14
100/57-1/2020.
Venyim Fatelep Kft.
2422 Mezőfalva, 2671/1 hrsz
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, valamint fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél a tűzifa értékesítése során szállítójegyet nem alkalmaz. Az Ügyfél nem vezetett a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyekről nyilvántartását. A tűzifa fogyasztóknak történő értékesítése során az Ügyfél nem adott át a fogyasztóknak tűzifa vásárlói tájékoztatót. Ügyfél telephelyén nem tudta bemutatni az általa forgalmazott, illetve az ellenőrzött telephelyen tárolt faanyag vonatkozásában vezetett az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszert (nyilvántartásokat) a készleteire, valamint olyan nyilvántartást, amelyben 2019. év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként tartalmazta. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentést nem hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés és az Evt. 90/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdése és az EUTR FMr. 2-4. §, EUTR FMr. 7. § (2), EUTR FMr. 4. § (1), Korm. rendelet 3. § (2), Evt. 90/A. § (2) és (3), EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6), EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) - c), EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1)

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a VENYIM FATELEP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem,
2. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 4300/1586-1/2019. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv és annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján, a 2421 Nagyvenyim, 02/4 helyrajzi számú telephely előtti területen zárolt, 39 darab (1*1*1,7 m) bükk fafajú tűzifát tartalmazó kaloda, valamint 768 darab (6,5*6,5*600 cm), 144 darab (6,5*6,5*500 cm), és 320 darab (6,5*6,5*400 cm), lucfenyő fafajú fűrészáru elkobzását.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom,
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének (DDS) és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és a létrehozásáról szóló értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
- az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig,
- a 2020 01.01-ei telephelyi nyitókészletének megküldésig.

 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -