EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.05.20
6100/421-3/2021
Begovácz Zoltán
7668 Keszü, Szőlőhegy 692
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt  

Megállapítások: Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet. Az Ügyfél elmulasztotta a  kockázatértékelésre és kockázatcsökkentésre jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba helyezett (eladott) faanyag eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy illegális kitermelésből származik.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/K. § (1) ce); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR r. 4. cikk (1); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Begovácz Zoltánt  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 2.600.000,- Ft – azaz kettőmillióhatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: