EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/20206-2/2022
Pózvék és Társa Kft
8773 Kacorlak, Zrínyi Miklós út 18
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya:  bevétel elkobzása 

Megállapítások: Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét.   

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pózvék és Társa Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem az Ozmánbük 1 C erdőrészletben elvégzett fakitermelésre vonatkozó bejelentésben megadott mennyiségeken felül, az Ügyfél által az Ozmánbük 1 C erdőrészletből eladott, illegális eredetűnek minősülő 120,243 m3 kocsánytalan tölgy rönk és 37 m3 kocsánytalan tölgy tűzifa értékesítéséből származó bevétel, azaz 7.831.148,- Ft – azaz hétmillió-nyolcszázharmincegyezer-száznegyvennyolc forint – elkobzását. Az elkobzásra került bevételt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: