EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.17.
6100/1562-6/2022
Magyarplan Kft
7570 Barcs, Belterület 521/4. hrsz.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: a 6100/1562-4/2021. iktatószámú határozat kijavítása

Megállapítások: 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben a MAGYARPLAN Kft.-t ((a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére 6100/1562-4/2022. iktatószámon kiadott határozatomat az alábbiak szerint javítom ki:
A 6100/1562-4/2022. iktatószámú határozat rendelkező rész 3. pontjának helyére a „Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a 2. pont teljesüléséig, de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 5 napra.” szöveg lép.
A kijavítás a 6100/1562-4/2022. iktatószámú határozat egyéb részeit nem érinti. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: