EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.13.
6100/8298-7/2022
G+G 99 BT
8776 Bocska, Ady Endre utca 1. C. ép
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / bevétel elkobzása 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Tűzifa értékesítése során fogyasztók részére nem került ádadásra tűzifa vásárlói tájékoztató, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/F. § (1);  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 4. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a G+G 99 Bt.-t (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki az alábbiak szerint határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül:
a)    az Ügyfél által ténylegesen végzett alábbi tevékenységi körök tekintetében
    fatermék (tűzifa, oszlop, rönk, stb.) nagykereskedelmi forgalomban történő értékesítésére vonatkozó tevékenységi kör,
    fatermék (tűzifa) kiskereskedelmi forgalomban történő értékesítésére vonatkozó tevékenységi kör;
b)    az Ügyfél által bejelentett tevékenységi hely címét a valóságban használt alrészlet (Magyarszerdahely, külterület 085/2) feltüntetésével;
c)    az Ügyfél által faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységre ténylegesen használt további tevékenységi helyei bejelentésével, az ott végzett tevékenységi körök megjelölésével. 
3.    Elrendelem az FA-AA6211102 sorszámú szállítójegyen fel nem tüntetett, ezáltal eredetigazolás nélküli 6,8 m3 akác tűzifa értékesítéséből származó bevétel, 68.000,- Ft – azaz hatvannyolcezer forint – elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: