EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.10.
6100/613-5/2022
TDA-Wood Kft
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 17.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása, fatermékekkel kapcsolatos működés tiltása 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a TDA-WOOD Fafeldolgozó Kft-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    100.000- Ft – azaz Százezer forint erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom, a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, az arról történő értesítéséig, és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: