EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.03.22.
6100/1353-3/2022
Mikrola-Autó-Fix Kft.
2509 Esztergom, Damjanich János út 20
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Mikrola-Autó-Fix Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1353-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján Ügyfél 2509 Esztergom, Retek utca 2. szám alatti telephelyén zár alá vett 1,75 tömör m3 cser, bükk, kocsánytalan tölgy fafajú konyhakész tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: