EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.05.19
6100/11126-2/2021
Mella-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 49
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / bevétel elkobzása 

Megállapítások: Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. és 2021. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, nyomon követhetőségét, ezért vélelmezni kell, hogy az illegális kitermelésből származik.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/K. § (1) ce); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR r. 4. cikk (1); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Mella-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    900.000,- Ft – azaz kilencszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem
2.    Elrendelem az Ügyfél által értékesített, eredetigazolás nélküli 50 kaloda tűzifa és 601,4035 m3 fűrészáru értékesítéséből származó bevétel, azaz 45.010.840,- Ft – azaz negyvenötmillió-tízezernyolcszáznegyven forint – elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: