EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.04.30
6100/6851-2/2021
KITTI-FAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
4333 Nyírkáta, Császári u. 27
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). Erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitó készlete - fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban- az ellenőrzött telephely nyilvántartásában nem került rögzítésre. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdése és 90/E. § (2) bekezdés e) pont szerinti bejelentési kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (3); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KITTI-FAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: