EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.03.30
6100/9719-1/2021
Kovács fa-business Kft
8497 Adorjánháza, Ady Endre u. 16
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából törlés és technikai azonosító szám visszavonása

Megállapítások: A változásbejelentési kötelezettség teljesítésének ismételt elmaradás miatt a NÉBIH az Ügyfelet a nyilvántartásából törli, regisztráció hiányában a továbbiakban nem végezhet a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (5); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kovács fa-business Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    törlöm a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából és ezzel egyidejűleg az Ügyfél „AA5842166” EUTR technikai azonosító számát visszavonom.
 2.    Felszólítom, hogy amennyiben jelen határozat véglegessé válását követően faanyag kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, akkor a tevékenység megkezdése előtt köteles
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének, valamint,
o    a 6100/1341-5/2020. iktatószámú határozat 3. pontjában megtiltásra került fatermékekkel kapcsolatos működés, újbóli végzéséhez kapcsolódóan előírt kötelezéseknek eleget tenni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: