EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2020.04.28
6100/386-5/2020
Pilisi Parkerdő
2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: korrekciós intézkedések megtételére felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékek forgalomba hozatalának megtiltása

Megállapítások: Az Ügyfél telephelyén tárolt, más tulajdonában álló fatermék nem voltak elkülönítetten, azonosítható módon nyilvántartva. Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti adatgyűjtést, kockázatértékelését és kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 8. § (4); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) - c);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pilisi Parkerdő Zrt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére alkalmas korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel:
o    ennek keretében kötelezem
i.    az eljárás megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
ii.    az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
o        azzal, hogy a hiba, hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéséről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.
2.    A 6100/386-2/2020. iktatószámú végzéssel ideiglenes biztosítási intézkedésként elrendelt zár alá vétel hatályát veszti jelen döntésem véglegessé válásával.
3.    Megtiltom a 2. pont szerinti, a 6100/386-2/2020. iktatószámú végzésben szereplő erdei faválaszték forgalomba hozatalát.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: