EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.02.23
6100/6631-1/2021
Bakrobál-Fa Kft
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 102. fszt. 1
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján az ellenőrzés alá vont/zár alá vett fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkez ő része:  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva elrendelem a BAKROBÁL FA Kft.  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő tulajdonát képező, a 6100/1436-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a VADEX Zrt. Soponya, Szérűskert telephely területén zár alá vett 22,7 m3 AK, MK, KTT, CSNY vegyes fafajú tűzifa elkobzását helybenhagyólag. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: