EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.15
6100/331-15/2020.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : korrekciós intézkedések megtételére felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére alkalmas korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel:
o ennek keretében kötelezem
i. az ellenőrzés megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
ii. az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
o  azzal, hogy a hiba, hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéséről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -