EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.12.15.
6100/23890-5/2022
Mojo Timber Kft
8132 Lepsény, Arany János u. 2.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / kötelezés EUTR technikai azonosító szám hirdetésben való feltüntetésére 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A nyitó készlet nem megfelelő tartalmú rögzítésével az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét korábban úgy reklámozta, hogy a hirdetésben technikai azonosító számát nem tüntette fel. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (4); EUTR Korm.r. 2.§ (2); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a MOJO TIMBER Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változásokat a ténylegesen használt telephelye és a ténylegesen végzett tevékenységei tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be melynek keretében 
o    adja meg az Ügyfél által faanyag kereskedelmi tevékenység végzésére használt telephelye adatait, az ott végzett fatermékekkel kapcsolatos munkákra vonatkozó tevékenységi körökkel együtt, illetve
o    amennyiben a továbbiakban nem kíván egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása tevékenységet folytatni, akkor az erre vonatkozó tevékenységi kört törölje, 
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
3.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét reklámozó honlapján (www.lepsenytuzifa.hu) határozatom kézhezvételét követő 8 napon belül tüntesse fel az EUTR technikai azonosító számát és egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: