EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.11
4300/822-14/2019.
Novák 1976 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7530 Kadarkút, Nagy utca 67.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél által beküldött készletadatokat megvizsgálva megállapításra került, hogy az Ügyfél a készletet nem minden fafaj teküntetében tartotta külön nyilván, ezzel megsértette az előírt felhasználási feltételeket.  Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet az erdei faválaszték szállításához , illetve más kiállított szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6), EUTR FMr. 8. § (3),  Evt. 90. § (1)  és az EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva NOVÁK 1976 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -