EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.01.04
6100/5735-1/2020
Mihálovics János
7717 Kölked, II. Lajos u. 1.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés, erdővédelmi bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, kötelezés regisztrációra és fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások : Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 5. cikke; Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Mihálovics Jánost  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. fegyelmeztetésben részesítem. 
2. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. felszólítom, amennyiben az elkövetkezőkben is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végezni, akkor az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
4. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :