EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.23
6100/12508-18/2022
KARÁSZ-FA Kft.
4334 Hodász, Széchenyi út 02. hrsz
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása (A szabott feltételeket teljesítette)

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A nyitó készlet nem megfelelő tartalmú rögzítésével az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (4); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KARÁSZ-FA Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    3.000.000,- Ft – azaz hárommillió forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változásokat a ténylegesen végzett tevékenységei és a ténylegesen használt telephelyei tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be, melynek keretében 
o adja meg az Ügyfél által faanyag kereskedelmi tevékenység végzésére használt valamennyi telephelye adatait, az ott végzett fatermékekkel kapcsolatos munkákra vonatkozó tevékenységi körökkel együtt, illetve
o adja meg az Ügyfél által ténylegesen végzett tűzifa, és minden egyéb fatermék kis- és nagykereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi köreit,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként az adatváltozás bejelentéséig, és annak megtörténtéről való értesítés hatóságomhoz történő megküldéséig és beérkezéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: