EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.06.10.
6100/8767-8/2022
Deák Henrik
6430 Bácsalmás, Rákóczi út 10
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, valamint kötelezés regisztrációra, kötelezés hiányosságok megszüntetésére és fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása, továbbá fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (6) és (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján az ellenőrzés alá vont fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1); vETR FMr. 8. § (3); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (6) és (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Deák Henriket  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Kötelezem az Ügyfelet, hogy amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelmi tevékenységet végezni, akkor a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, a létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
4. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1347-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján az Ökopál Raklapüzem KEFAG Zrt. 6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10. szám alatti telephelyen zár alá vett 3,6 m3 akác fafajú konyhakész tűzifa elkobzását helybenhagyással. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: